dots

פונדקאות

כפות ידי ילד מונחות ע

בעשור האחרון הולך וגדל בהתמדה השימוש בהליך פונדקאות כפתרון למבקשים להביא ילד לעולם, ובייחוד בני זוג מאותו מין. אם בכוונתכם להתחיל הליך פונדקאות, נשמח ללוות אתכם באופן מקצועי מהשלבים הראשונים וכן לאחר הולדת הילד או הילדה. למשרדנו ניסיון רב בייצוג זוגות, בין היתר, זוגות גברים, יחידנים שבוחרים להביא לעולם ילד באמצעות פונדקאות ומומחיות בהסדרת מעמדו החוקי וכניסתו לארץ של הרך הנולד.

פונדקאות כחוק

המילה "פונדקאות" מוגדרת כנשיאת עובר על ידי אישה שהופרתה מזרע של גבר שאינו בן זוגה עד הבאתו לעולם של תינוק, לשם מסירתו לאחר הלידה להורים מיועדים. בישראל, אדם שמעוניין להביא לעולם ילד בהליך פונדקאות, יכול לעשות זאת באחד משני מסלולים: הסכם עם פונדקאית בישראל על פי הוראות חוק הסכמים לנשיאת עוברים, או בפניה להליך פונדקאות במדינה אחרת. תחום הפונדקאות הוא תחום חדש יחסית, המעלה עימו סוגיות משפטיות מורכבות בעלות היבטים אתיים ומוסריים הקשורים לילד ולזהות הוריו.

חוקיות הפונדקאות

נכון להיום במדינת ישראל רק זוגות הטרוסקסואלים יכולים לעבור הליך פונדקאות. על כן, זוגות חד מיניים ויחידים רבים פונים לבצע את ההליך בחו"ל, במדינות בהן פונדקאות אינה אסורה.

הסדרת מעמד הורי לבן הזוג – צו הורות פסיקתי

זוג שעבר הליך פונדקאות בחו"ל ורק ההורה הביולוגי נרשם בחו"ל כהורה שלו, בן או בת הזוג יוכרו בארץ באמצעות צו הורות פסיקתי כהורה של התינוק שנולד. משרדנו מלווה זוגות רבים בהליך זה לתת גושפנקא חוקית להורות

לאן מכאן

אם ברצונכם להתחיל בהליך פונדקאות בארץ או בחו"ל, חשוב לקבל ליווי מקצועי מעורך דין מומחה בתחום זה. משרדנו ליווה ומלווה רבים אשר הפכו להורים באמצעות פונדקאית וישמח ללוות גם אתכם לאורך כל התהליך, גם בשלב של ההתלבטות באשר למסלול המועדף עליכם, מידע על האלטרנטיבות העומדות לרשותכם מתחילת הליך הפונדקאות ועד לאחר הולדת הילד או הילדה, תוך טיפול במכלול הנושאים המשפטיים הקשורים ברישום הורותכם על הילד.