dots

נכסי קריירה – מוניטין וכושר השתכרות

דמויות לוחצות ידיים מעל לשלוחן במשרד

פרידת בני הזוג, משמעותה חלוקת הרכוש והממון, אך מעבר למוחשי, ישנם המוניטין האישי והמקצועי שאדם צבר במהלך הנישואין וכושר ההשתכרות. מדובר בשני תחומים שמשמעותם הכלכלית אינה פיסית אמנם, אך לא רק שהם באים לידי ביטוי במסגרת חלוקת הרכוש שנעשית בגירושין, אלא יש להם השלכות כלכליות משמעותיות לאחר הפרידה. אנחנו כאן עבורכם עם ליווי משפטי שיוודא שגם בתחום זה תצאו נשכרים לאחר הפרידה.

תמיכה שווה כסף

במהלך הנישואין, בני הזוג מתפתחים מקצועית וצוברים לעצמם רכוש לא מוחשי, שמו הכללי של רכוש זה הינו "נכסי קריירה". מושג הכולל בתוכו מוניטין אישי, מוניטין עסקי וכן פערי השתכרות משמעותיים שנוצרו בין בני הזוג במהלך חיי הנישואין. נכסי הקריירה של האדם מקורם בכישרונותיו האישיים ונתוניו האישיים, בלימודיו במהלך השנים וכן במידת השקעתו בקריירה שלו. אותה קריירה, תלויה פעמים רבות בתמיכת בן הזוג. לעיתים, יעבדו בני זוג יחד על מנת להגביר את כושר ההשתכרות של אחד מהם, לרווחת המשפחה כולה.

הביטוי בחלוקת הרכוש

בתי המשפט מכירים בנכס הקריירה שהתפתח בזכות התרומה של הצד השני כרכוש משותף שנצבר במהלך הנישואין, לכן יש לאזן את "שווי" הנכס בפרידה. במקרים המתאימים, ייתן בית המשפט ביטוי כספי לתמיכת בן הזוג האחד לפיתוח כושר ההשתכרות של בן הזוג השני אם באופן מלא או באופן חלקי, תוך הסתייעות בכלכלנים וברואי חשבון.

מוניטין אישי ומוניטין עסקי

לעיתים, ללא תמיכת בן או בת הזוג, מצב זה לא היה מתאפשר. הפסיקה קובעת כי מוניטין עסקי או אישי, הוא בגדר רכוש משותף שנצבר במהלך הנישואין ולכן יש לאזן את ה"השווי" שלו. אדם שמייצר דברים בעלי ערך, מושפע פעמים רבות ממשתנים שונים, ביניהם: כישרונותיו האישיים, מקצועו, השכלתו, לימודיו, השקעתו וכן תמיכת בן או בת הזוג בו ובעיסוקו. פעמים רבות בני זוג ישתפו פעולה על מנת להגביר את כושר ההשתכרות של אחד מהם, לרווחת המשפחה כולה. אז מה קורה בפרידה?

פתרון בית המשפט

במקרים מסוימים, ייתן בית המשפט ביטוי כספי לתמיכת בן הזוג האחד לפיתוח כושר ההשתכרות של בן הזוג השני. תוך הסתייעות בכלכלנים ורואי חשבון, יהיה הביטוי הכספי של בית המשפט במסגרת חלוקת הרכוש, אם באופן מלא או חלקי.

לאן מכאן

למשרדנו ניסיון רב והישגים בתחום זה. עורכי הדין שלנו בקיאים בפסיקותיהם של בתי המשפט בסוגיה מורכבת זו, וישמחו להעניק לכם ייעוץ וליווי בנושאים אלה. לא מעט מלקוחותינו התפתחו מקצועית ופיתחו קריירה בזמן נישואיהם באופן שצברו מוניטין עסקי או אישי. בעלי מקצועות חופשיים כמו רופאים, רואי חשבון, עורכי דין, יזמים, אנשי עסקים ועוד. לקוחות אחרים תמכו בבני הזוג ופינו להם את הזמן באופן שיאפשר להם להשיג זאת ולהתפתח. כדי לצאת לדרך חדשה כשאתם יודעים שהשגתם את המקסימום לאחר הפרידה, אנחנו מזמינים אתכם להיעזר במקצועיות של עורכי הדין שלנו ובניסיון שצברנו במשך השנים.