dots

נישואין אזרחיים

חתימה על ניירת וטבעת מונחת ליד

במדינת ישראל קיים קשר בין דת למדינה בכל הקשור לנישואין ולגירושין. האפשרות היחידה כיום להינשא במדינת ישראל היא בנישואין דתיים, ובמקרה של בני זוג יהודים- נישואין "כדת משה וישראל".

האלטרנטיבה

זוגות רבים אינם מעוניינים להינשא נישואים דתיים, או אינם יכולים להינשא בנישואים דתיים. חלקם בוחר להינשא בחו"ל בנישואין אזרחיים. את דבר הנישואין האזרחיים במדינה הזרה, ניתן לרשום במדינת ישראל. חשוב לברר מהן ההשלכות לנישואין שאינם דתיים ברמת רכוש, הליך גירושין במקרה שהנישואין מסתיימים, מזונות ועוד. חשוב לדעת, כי העובדה שלא נישאתם ברבנות, אין משמעותה שלא תצטרכו לעבור בבית הדין הרבני לצורך הגירושין. בני זוג יהודים אשר נישאו בנישואין אזרחיים בחו"ל, למרות שלא נישאו על פי הדין הדתי, במקרה בו יבקשו להתגרש זה מזו, יסדירו את הגירושין בבית הדין הרבני, ולא בבית משפט אזרחי. עם זאת, לאחרונה ניתן פסק דין חדש מבית הדין הרבני שקבע שבמקרים של נישואים אזרחיים אין צורך בגט, אולם פסק דין זה אינו מחייב את שאר הדיינים ומעניין יהיה לראות אם יאמצו את עקרונותיו.

לאן מכאן

לפני נישואין אזרחיים או בפרידה, נשמח לעמוד לרשותך ולתרום מניסיוננו בתחום על מנת לוודא שזכויותיך ישמרו על הצד הטוב ביותר.