dots

משפחות גאות

שני אבות קוראים ספר על ילדיהם

בעבר, מודל התא המשפחתי היה אב ואם נשואים, וילדים ביולוגיים משותפים לשני ההורים. היום ישנן משפחות אלטרנטיביות רבות, ביניהן משפחות חד מיניות המורכבות מזוג גברים או זוג נשים. "שינפלד – עורכי דין" מניפים את דגל הגאווה והשיוויון, וידועים כמשרד שהוביל וממשיך להוביל לשינוי משמעותי בתחום זה לרבות תקדימים משפטיים ועבודה עם גורמים מתחום הפסיכולוגיה.

משפט בדרך לגאווה

העת החדשה הביאה עימה שינויים במודל המשפחה הקלאסי והתפתחות של סוגים רבים ומגוונים של משפחות, בהן חד מיניות. ככל שתופעת המשפחות החד מיניות נפוצה יותר, כך מנסה המשפט להתאים עצמו לשינויים אלה, תוך הכרה גוברת בזכויותיהם של החד מיניים לשוויון, להורות ולחיי משפחה, ככל משפחה אחרת. למרות שהדרך לשוויון מלא עוד ארוכה, קיימת כבר כיום הכרה בזכויותיהם של בני הזוג מאותו מין בקשת רחבה של נושאים ותחומים, שלמשרדנו יד בקידומם ובהם:
• הכרה באימוץ/ בצו הורות על ידי בני זוג מאותו מין
• הכרה בזכויות בן הזוג מאותו המין ברכושו של בן זוגו בעת פרידה או מוות
• הכרה בזכויות הוריות וכן חובות של בן הזוג לגבי קטין, למרות שאינו בנו הביולוגי, כולל זכות להסדרי ראייה וחובת תשלום מזונות, על פי נסיבותיו של כל מקרה
• מינוי מומחים לבחינת טובת הילד

לאן מכאן

כשאתם בוחרים משרד שייצג אתכם, שימו לב שלעורכי הדין ניסיון בתחום הזוגות החד מיניים, גם בכל הקשור להורות, ללידה, לקבלת זכויות והכרה מרשויות שונות, וניסיון גם במקרים של פרידה. כמי שהיו שותפים לתקדימים שונים בתחומים אלה, נשמח להעמיד לרשותכם ידע מקצועי רב ורגישות בסכסוכים הקשורים לתא המשפחתי החד מיני, ולסייע במאבקכם הצודק.