dots

משמורת והסדרי ראיה

הורה וילד מחזיקים ידיים

ההחלטה להתגרש אינה פשוטה, בטח כשאנחנו יודעים שגם הילדים צריכים להתמודד עם ההשלכות שנובעות מהחלטה זו. בענייני משמורת והסדרי ראיה, חשוב לזכור קודם את טובת הילדים ולעשות הכל כדי שהפגיעה בהם בתהליך הגירושין תהיה מינימאלית עד כמה שניתן. ייעוץ משפטי מבעלי ניסיון ורגישות, ומעורכי דין השמים לנגד עיניהם את טובת ילדיכם ועתידם כאחת המטרות המרכזיות בגירושין, יבטיח הסדר חכם שיקל על הילדים ככל הניתן בחייהם החדשים.

איך נקבעת משמורת ילדים

אחת השאלות המשפטיות הקשות והרגישות ביותר בהן נדרש בית המשפט להכריע בהליכי גירושין, היא השאלה אצל מי יהיו הילדים, או בקיצור: למי מההורים תינתן "משמורת ילדים". משמורת משמעותה, עם מי ישהו הילדים במרבית הזמן, כאשר להורה השני תינתן הזכות להסדרי ראיה עם ילדיו. עיקרון העל שמנחה את בית המשפט בהחלטה כל כך גורלית, הוא טובת הילד. בית המשפט יבחן מהי טובת ילדך בנסיבות המקרה הספציפי, תוך הסתייעות בפקידת סעד ובמידת הצורך, אף במומחים מתחום הפסיכולוגיה. לאחר קבלת עמדתם, יקבע בית המשפט מי יקבל את המשמורת על הילדים וכן יקבע את היקף הסדרי הראיה בין הילדים להורה השני.

מתקדמים להורות משותפת ומשמורת משותפת

נכון להיום, בישראל עדיין קיימת "חזקת הגיל הרך" לפיה, המשמורת לילדים עד גיל 6 ניתנת לאימם, למעט מקרים חריגים. "ועדת שניט" דנה בנושא חזקת הגיל הרך והמליצה על ביטולה ואימוץ גישה שוויונית בין ההורים, אלא שנכון לעכשיו ההמלצות טרם אושרו ואינן מחייבות את בתי המשפט. למרות זאת, מגמת השוויון בהורות המודגשת בועדת שניט, באה לידי ביטוי בפסיקות בתי המשפט ופעמים רבות יעדיפו בתי המשפט לענייני משפחה, לקבוע הסדר הורות של "משמורת משותפת", ולחלק באופן שוויוני את זמני השהות של הילדים עם הוריהם.

לאן מכאן

על מנת למנוע את הפגיעה בילדים ולהבטיח את מהות הקשר שלך איתם, חשוב מאוד לקבל ליווי צמוד של עורך דין מומחה בתחום דיני המשפחה. למשרדנו יתרון בכל הקשור לטיפול בתיקי משמורת – עו"ד איריס שינפלד עובדת סוציאלית בהכשרתה, ולמשרדנו הכלים, הניסיון והידע לטפל גם בתיקי משמורת מורכבים ביותר. אנו מתחייבים לטפל במקרה שלך במלוא המסירות והרגישות המתבקשת, ולעשות את כל הנדרש על מנת להשיג את הסדר המשמורת הטוב ביותר עבורך ועבור ילדייך.