dots

מזונות

tablet

אחת השאלות המהותיות כלכלית בהליך הגירושין, היא שאלת גובה החיוב במזונות. לא משנה באיזה צד אתה, עליך להיעזר בעורך דין מקצועי ומנוסה שיוכל לפעול לקבלת הפתרון הטוב ביותר עבורך.

מזונות ילדים

השאלה "כמה מזונות אשלם" או "כמה אקבל", תלויה במגוון גורמים משתנים ביניהם – רמת ההכנסה של כל אחד מבני הזוג, צורכי הילדים ומסגרת הזמן ששוהה כל אחד מההורים עם ילדיו. יש להודות כי היקף החיוב במזונות, תלוי במידה רבה גם בשופט הדן בתיק. במדינת ישראל, חל הדין היהודי (על אזרחים יהודים בלבד) וקובע שחובת האב לספק את מכלול הצרכים הבסיסיים של הקטין. כיום, עומדים מזונות בסיס של קטין אחד על כ-₪1,300 לחודש, לא כולל הוצאות חינוך והוצאות דיור, כאשר ככל שמדובר בדירה שכורה, יחויב האב לפי גובה דמי השכירות ומספר הילדים המשותפים שגרים בדירה (ילד אחד 1/3 משכר דירה ריאלי, שני ילדים 40%, ושלושה ילדים ויותר – 50%). החיוב במזונות הוא עד גיל 18, כאשר במהלך השירות הצבאי יהיה החיוב על שליש מסכום זה. כיום ניכרת מגמת שינוי בבתי המשפט למשפחה, אשר עושים מאמצים להתאים את הדין העברי למציאות העכשווית וליישם בפסיקותיהם חלוקה שוויונית בין ההורים בהוצאות הילדים. למשל במקרה של משמורת משותפת, יכולה להיות הפחתה במזונות. במקרים בהם יש גם לאם קריירה שהכנסותיה גבוהות, יתחשבו גם בהכנסותיה בקביעת שיעור המזונות.

מזונות אישה

ישנם מקרים בהם אישה זכאית לדמי מזונות מבעלה. על פי הדין העברי, מחויב הבעל לפרנס את אשתו בכבוד, כל עוד מתקיים קשר הנישואין ועד הגירושין. הכלל המנחה לחיוב הבעל במזונות האישה הינו "עולה עימו ואינה יורדת עימו", כלומר על הבעל לפרנס את האישה על פי רמת החיים לה הייתה רגילה במהלך חיי הנישואין. בנוסף, יילקחו בחשבון לצורך פסיקת המזונות היקף השתכרותו של הבעל, רכושו ופוטנציאל השתכרותו. עם זאת, כאשר האישה עובדת ומתפרנסת, זכאי הבעל לטעון "מעשה ידיה תחת מזונותיה", כלומר היא מרוויחה כספים המספיקים לסיפוק צרכיה, ולכן פטור הבעל מתשלום מזונותיה. עילות נוספות למתן פטור לבעל מתשלום מזונות עבור אשתו יכולות להיות למשל עזיבת האישה את הבית ללא סיבה מוצדקת, בגידת האישה בבעל ועוד. כיום מרבית הנשים משתכרות למחייתן, לכן בתי המשפט לא ממהרים לפסוק מזונות, וגם אם כן, לתקופה תחומה בזמן.

לאן מכאן

נשמח להעניק לכם יעוץ ושירות בכל ההיבטים הקשורים בפסיקת מזונות ילדים על מנת שתקבלו את התוצאה הטובה ביותר. מפני שהחיוב במזונות ילדים הינו עד סיום השירות הצבאי שלהם, ישנה חשיבות רבה לתוצאה שתאפשר לכם לשמור על רווחתם ורווחתכם, בין אם אתם הצד המשלם או הצד המקבל את המזונות. גם במקרים בהם נפסקו לילדיכם מזונות גבוהים או נמוכים, נוכל לסייע לכם להגיש תביעה מתאימה, תביעה להפחתת מזונות או תביעה להגדלת מזונות, בהתאם לנסיבות.
בנושא מזונות אישה, מדובר בדרך כלל על חיוב קצר מועד, עד הגט. אם מדובר במזונות אזרחיים, החיוב יכול להיות לתקופה ארוכה יותר. עוד לפני הגשת התביעות, נבין האם קיימת זכאות למזונות אישה ובאיזה היקף על מנת לפעול בדרך שתשמור על האינטרסים שלך בצורה הטובה ביותר.