dots

ירושות וצוואות

צוואה

המוות הוא חלק מהחיים, ומוטב להתכונן אליו מאשר להשאיר בלכתנו את היקרים לנו עם עול נוסף להתמודד אתו. על מנת לוודא שאנחנו יודעים מה יעשה ברכושנו, בכספינו, בזכויותינו, או בכל קניין אחר, מומלץ לקבל יעוץ משפטי בהקדם. אנו מעניקים ייעוץ משפטי בסכסוכי ירושה, כולל ייצוג וליווי בבתי המשפט במידת הצורך.

העזבון וכללי החלוקה

לשאלה מה ייעשה בעיזבונו של אדם לאחר מותו, קיימות שתי אפשרויות. האפשרות האחת, בדומה להסכם בין אדם לחברו היא כי יערוך האדם בחייו מסמך הקרוי צוואה אשר בו יורה מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. במידה שהצוואה עומדת בדרישות החוק, ימולא מבוקשו ורכושו יתחלק בהתאם לרצונו כפי שבא לידי ביטוי בצוואה. האפשרות השנייה היא שבמידה ובמותו של אדם לא הותיר אחריו צוואה, יחולו כללי החלוקה בין היורשים המוסדרים בחוק הירושה. כך למשל אדם נשוי או ידוע בציבור והורה לילדים, יחלק מחצית מרכושו לבן זוגו והמחצית השנייה תחולק בין ילדיו בחלקים שווים.

תוקף הצוואה

הצוואה היא מסמך משפטי חשוב מאוד ועל כן נקבעו בחוק מס' כללים המבטיחים כי מדובר בצוואה אמיתית, המשקפת את רצונו המלא של המנוח, מבלי שהופעל עליו לחץ על ידי גורמים שונים. חשוב לדעת כי נושא הורשת הרכוש לאחר המוות הינו רגיש ועדין ביותר, ומהווה פתח לסכסוכים משפטיים רבים בין היורשים. צוואה אשר נוסחה בידי עורך דין מקצועי בתחום, תבהיר באופן ברור ומדויק את רצון המנוח לחלוקת רכושו ותעמוד במלוא הדרישות של החוק.
פעמים רבות מגיעים לבית המשפט סכסוכים קשים בענייני עיזבון של קרוב שנפטר, בגלל צוואה שנוסחה שלא כראוי, או בגלל צוואות שנראה כי נכתבו תחת השפעה בלתי הוגנת.

לאן מכאן

למשרדנו ניסיון רב בסוגיות הנוגעות לעיזבונות ולירושות, כולל עריכת צוואות, הגשת בקשות לקיום צוואה ומתן צווי ירושה, ובייצוג בתיקי עיזבונות וירושה מורכבים כולל תיקי ידועים בציבור בנוגע לירושה. אנו מזמינים אתכם לקבל ייעוץ מקצועי בכל הקשור לזהות היורשים, היקף העזבון, זכויות היורשים והאפשרויות המשפטיות העומדות בפניכם. זכרו, קיימת חשיבות לפעולה מבעוד מועד, על מנת שלא תמצאו עצמכם פותחים בהליכים משפטיים, בנסיבות בהן כבר סוכלו זכויותיכם והוברח רכוש על ידי אחרים.