dots

ידועים בציבור

זוג הולכים יד ביד ברחוב

המושג "ידועים בציבור" מתייחס לבני זוג המקיימים ביניהם מערכת יחסים רומנטית קבועה, ללא נישואין.

מי הם הידועים בציבור

כדי להכיר בבני זוג כידועים בציבור מבחינת ההגדרה המשפטית, צריכים להתקיים שני תנאים: האחד- חיי משפחה של בני הזוג בדומה לזוג נשוי, חיים משותפים תחת קורת גג אחת, והשני- ניהול משק בית משותף. חשוב לדעת כי עצם ההכרה של בית המשפט במעמד של בני הזוג כידועים בציבור, אינה מובילה באופן אוטומטי לכך שיהיו לבן הזוג האחד זכויות ברכושו של האחר. על מנת שבית המשפט יפסוק כי קיימת שותפות ברכוש של בני זוג ידועים בציבור שנצבר במהלך החיים המשותפים, צריך להוכיח בראש ובראשונה שהתקיימה מערכת יחסים תקינה ואורח חיים תקין והרכוש נצבר במאמץ משותף. עם השנים הושוו כמעט לחלוטין הזכויות שיש לזוגות החיים ללא נישואין כידועים בציבור, לזוגות נשואים, גם אחד מול השני וגם בהתנהלות מול המדינה.

לאן מכאן

בכל הקשור למערכת הזכויות והחובות בין ידועים בציבור, פסיקת בתי המשפט אינה אחידה ועשויה להשתנות ממקרה למקרה. על מנת לדעת ולזכות בזכויותך ולהימנע ממחלוקות מיותרות בעתיד, נשמח לעמוד לרשותכם ולנסח עבורכם הסכם בין ידועים בציבור. גם אם לא ערכתם הסכם והנכם בפני פרידה, מומלץ להגיע להתייעצות באשר להיקף זכויותיכם והאפשרויות המשפטיות העומדות בפניכם.