dots

חברות ועסקים במשפחה

משפחה בסלון מביטה בתכניות עסקיות

בהליכי הפרידה והגירושין, נפגשים לעיתים עולמות העסקים והמשפחה, והחיבור ביניהם עשוי להיות מורכב וקשה להפרדה. על מנת להגן על רכושכם העסקי ולוודא שלא נגרם לכם נזק בעקבות הפרידה, אם במניות, בעסק עצמאי או בחברה שיש לאחד מכם, נדרש עורך דין מנוסה בעל מומחיות בניהול תיקי גירושין מסוג זה. למשרדנו ניסיון רב, בייצוג בני זוג, כאשר אחד / שני בני הזוג הינו בעל עסק או חברה.

גם זכויות וגם חובות

חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע שיתוף בזכויות ובחובות גם בעסק הרשום על שם אחד מבני הזוג. החוק תקף גם במקרים בהם בן או בת הזוג לא נטלו חלק בפיתוח העסק. כאשר בני זוג מעוניינים להיפרד, ייעזר בדרך כלל בית המשפט במומחה מטעמו לצורך הערכת שווי העסק, וכך יקבע את חלקו של בן הזוג השני בעסק ואת אופן החלוקה. על מנת להשיג את התוצאות הטובות ביותר עבורך כבעל המניות ו/או בעל עסק, או כבן או בת הזוג מן הצד השני – אנו משתפים פעולה עם מומחי ראיית חשבון מהטובים בתחום ומשלבים בין מומחיות כלכלית-חשבונאית לבין המומחיות המשפטית שלנו.

לאן מכאן

נשמח לספק לך פתרונות מקצועיים ולעמוד לרשותך בכל שאלה ועניין הנוגעים בחלוקת הזכויות בחברה, בעסק או במניות שברשותך, וכן בהגנה על עסקיך. ניסיוננו מוכיח שבעזרת ליווי משפטי מדויק של אנשי מקצוע מנוסים, יש אפשרות למזער נזקים ולשמור על זכויותיך החוקיות בעסקיך.