dots

הסכם גירושין

יד מחזיקה עט וחותמת על הסכם גירושין

סיום חיי הנישואין קשה לכל בני המשפחה, וקל מאוד להיגרר למאבק מתמשך, אולם קיימת אלטרנטיבה אחרת: גיבוש הסכמות במכלול הנושאים והסדרתם בהסכם גירושין. על מנת לנסח הסכם, אנו מזמינים אתכם לעורך דין מומחה ממשרדנו שינסח עבורכם הסכם מקיף, שייתן את הדעת לכל הסוגיות הרלוונטיות לגירושין בכלל וסוגיות ספציפיות שרלוונטיות למשפחתכם ויגן על זכויותיכם בהווה ובעתיד.

מהו הסכם גירושין

הסכם גירושין מסדיר את מכלול הנושאים הכרוכים בגירושין, ביניהם: חלוקת רכוש, משמורת הילדים, מזונות והסדרת הגט בבית הדין הרבני. ההסכם מאפשר פתרונות יצירתיים שלא תמיד ניתן להגיע אליהם בבית משפט, אך על בית המשפט לאשר אותו. על ההסכם ניתן לחתום בכל שלב, וגם אם אתם כבר בתוך מאבק משפטי, תמיד יש דרך חזרה וניתן לגבש הסכמות גם במסגרת ההליך המשפטי.

למען השנים הבאות

הסכם גירושין הוא מסמך שילווה אתכם שנים רבות וישמש לכם קו מנחה בכל מחלוקת שעשויה לעלות בהווה ובעתיד. חשוב מאוד כי ההסכם ינוסח על יד עורך דין מומחה בתחום דיני משפחה, כך שיינתן מענה מדויק לצרכיהם העכשוויים והעתידיים באופן מקיף ומלא.

לאן מכאן

נשמח להציע את שירותינו ולנסח את ההסכם האופטימלי עבורכם, לאחר ניתוח מעמיק של מכלול הנתונים והתייחסות מעמיקה לטובת הילדים, ולנושאים הכלכליים והכספיים. ההסכם ישרת אתכם נאמנה ויסדיר את מכלול המחלוקות הקיימות והצפויות בכל ענייני הגירושין לרבות רכוש, מזונות, משמורת ילדים ומשמורת משותפת למי שרוצים בכך, באופן ברור, מקיף ובר ביצוע.