dots

גישור לגירושין

office team in a meeting

פרידה איננה חוויה פשוטה כלל, אך ישנה יותר מדרך אחת להיפרד. במקום לנהל מלחמות ארוכות שנים בבתי המשפט, קיימת גם אופציה לסיים את חיי הנישואין בדרך יפה ומכובדת, באמצעות הליך גישור.

על הליך הגישור

בהליך הגישור נפגשים בני הזוג עם מגשר מוסמך, שתפקידו לסייע לבני הזוג לפתור את הסכסוך בהסכמה ובדרכי שלום ולהגיע להסכם גירושין באופן שייתר הליכים משפטיים מורכבים עם עלויות רגשיות וכלכליות כבדות. הליך הגישור מותנה בהסכמה הדדית של בני הזוג, למן תחילתו ועד סופו וכל אחד מבני הזוג רשאי להפסיק את ההליך בכל עת. הגישור כולל פגישות משותפות בין בני הזוג ופגישות נפרדות במידת הצורך. תוכן הפגישות חסוי ולא ניתן להציגו בבית המשפט. בתום הליך הגישור, ינוסח ע"י המגשר הסכם גירושין המשקף את הסכמותיהם של בני הזוג על ידי המגשר אשר יוגש בתום הליך הגישור לאישורו של בית המשפט. אחד היתרונות הגדולים של הגישור הוא שההסכם משקף החלטות והסכמות של הצדדים ולא החלטות של בית המשפט, מה שהגיוני יותר בעניינים הנוגעים לחייכם האישיים, המשפחתיים והכלכליים.

מתי ניגשים לגישור

האידיאל הוא להתחיל את הליך הגישור מוקדם ככל האפשר, אולם חשוב לדעת כי גם לאחר הגשת תביעות לבית המשפט, ניתן להשהות את ההליך המשפטי לצורך קיומו של הליך גישור. לרוב, השופטים הדנים בתיק, יציעו לבני הזוג לפנות להליך זה.

לאן מכאן

ראינו לא פעם כי כאשר ישנה הפתיחות והנכונות מצד לקוחותינו להתחייב להליך הגישור, לצד המקצועיות והרגישות שלנו לנהל את ההליך, ניתן בדרך חיובית ומכובדת לסיים את הנישואין ולהגיע להסכם לשביעות רצונם של כל הצדדים.